top of page

   ADMİRAL yelken sarma sistemleri, malzeme ve aksam ayıplarına karşı satın alınma tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile garanti edilmiştir.

   Bu garanti kapsamı, ayıplı parçaların Esenkent Mahallesi, Hoca Nasreddin Caddesi, No:7 34775/Ümraniye İstanbul, Türkiye adresinde bulunan ADMİRAL DENİZCİLİK ve TURİZM LTD. ŞTİ.'nin yazılı onayı alındıktan sonra ADMİRAL tarafından, tamir veya değiştirilmesiyle sınırlıdır. Yelken sarma sisteminin üzerinde, ADMİRAL DENİZCİLİK ve TURİZM LTD. ŞTİ.'nin yazılı onayı alınmadan herhangi bir tamir veya değişiklik yapılmış ise, garanti geçersiz hale gelir.

   Bu garanti sadece ADMİRAL yelken sarma sistemlerinin malzemesini ve aksamını kapsar. ADMİRAL dolaylı zararlardan ve rastlantısal zararlardan ötürü hiçbir açık veya zımni garanti taahhüdüne aykırılıktan sorumlu olmaz.

   Bu garanti, ürün ADMİRAL tarafından piyasaya sürüldüğü sırada var olmayan ayıpları kapsamaz, ürünün olağan kullanımı ve uygun bakılması haricinde oluşan ayıpları kapsamaz. Bu garantinin kapsamına girmeyen durumlar sayılan hallerle sınırlı kalmamakla birlikte şunlardır: Doğal afetler sonucu oluşan hasarlar, ürünün normal kullanım sonucu eskimesi, aşınması, yüzeysel bozulması; ürünün hatalı kullanılması, uygun olmayan şartlarda kullanılması, amacı dışında kullanılması, kötü kullanılması, katalog değerlerinin üzerinde kullanılması; makul ve uygun şekilde bakılmaması veya saklanmaması; yanlış veya uygun olmayan şekilde monte edilmesi sonucunda oluşan hasarlar ve arızalar; terminal sıyırması ve tel kopmasından kaynaklanan hasarlar,  yanlış veya uygunsuz bir biçimde yapılan tamiratlar veya değişiklikler, teknolojinin sınırları nedeniyle oluşan sorunlar; ürünün herhangi parçasının herhangi bir şekilde değişikliğe uğratılması vb. Garanti kapsamına giren bir durum halinde, ADMİRAL'in sorumluluğu yelken sarma sisteminin satın alındığı tarihteki değeriyle sınırlı olup; paketleme, gönderme ve gümrük masrafları müşteri tarafından ödenir.

   Müşteri, sistemin monte edilmesinin akabinde, aşağıda sayılan unsurları kendi kontrol etmeli ve uzman bir kişiye kontrol ettirmelidir.  

- Yelken 'luff'ının doğru uzunlukta olması

- Profilleri birbirine bağlayan vidaların ve diğer vidaların gevşememesi için verilen özel lakla laklanarak yerine monte edilmiş olması

- Profillerin monte edildiği ıstralya telinin gereken şekilde gerdirilmiş olması

- Yelkeni  basan mandar ipinin ıstralyaya dolanmaması için gerekli önlemlerin alınmış olması

a) Mandar ipinin gerektiği kadar gergin olması

b) Mandar ipinin makarasıyla, baş ıstralyanın direğe bağlandığı nokta arasında gerekli uzaklığın olması, yoksa mandarın yönlendirici makara ile baş ıstıralyadan uzaklaştırılması

   Garanti talebinde izlenecek prosedür aşağıdaki şekildedir: 

- Müşterinin arızayı uzman bir kişiya kontrol ettirmesi mümkün değil ise, müşteri Esenkent Mahallesi, Hoca Nasreddin Caddesi, No:7 34775/Ümraniye İstanbul, Türkiye adresinde bulunan ADMİRAL DENİZCİLİK ve TURİZM LTD. ŞTİ.'ne bildirimde bulunacaktır.

- Arızalı parça, paketleme, gönderme ve gümrük masrafları müşteri tarafından üstlenilerek, arızanın ortaya çıkmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ADMİRAL DENİZCİLİK ve TURİZM LTD. ŞTİ.'ne gönderilir.

- Parçalar Türkiye içinden veya Gümrük Birliği'ne üye bir ülkeden gönderilmiyorsa, gümrük vergisi müşteri tarafından ödenmiş olmalıdır.

- Müşteri, arızalı parça ADMİRAL'e ulaşmadan, sözkonusu parçanın acil olarak değiştirilmesini talep ederse, değiştirilen parçanın bedeli ADMİRAL tarafından müşteriden tahsil edilir (Kredi kartları kabul edilir.). ADMİRAL'in arızalı parça sebebiyle sorumluluğu söz konusuysa, tahsil edilen meblağ müşteriye geri ödenir.

- ADMİRAL bayilerinden satın alınarak parça yenisiyle değiştirilmişse, müşteriye geri ödeme yapılmaz.

- Garanti prosedüründe, paketleme, gönderme ve gümrük masrafları müşteri tarafından üstlenilerek, parçalar müşteriye geri gönderilir.

Admiral: SPW Pervaneleri'nin Türkiye Distribütörü

spw_edited.png
varifold_edited.png
variprofile_edited.png
variprop_edited.png

Admiral'i sosyal medyada takip edin!

  • Instagram
  • Facebook

Yaklaşan Etkinlikler


Bosphorus Boat Show Kara Fuarı

17-24 Şubat 2024
Stand:7-C3

bottom of page